r 1843

11.07.2008 21:33

V Ludvíkově žilo 213 obyvatel, z toho 197 mužů a 116 žen. Bylo zde 26 domů se 46 domácnostmi. V Pacově i Ludvíkově se 46 domácností živilo zemědělstvím, 6 řemesly a 11 oběma uvedenými, u 61 domácností není způsob obživy uveden, počítaje v to i místní učitele. Byla zde dědičná rychta se 131 jitry půdy, 1 pololáník s výměrou 64 jiter, 4 třičtvrtěláníci s výměrou 38 až 47 jiter, 7 pololáníků s výměrou 32 až 31 jiter, 1 čtvrtláník s 15 jitry, 25 dominikalistů se 6 až 11 jitry, 10 domkářů s výměrou čtvrt až 3 jitra a 15 domkářů se zahradou i bez ní. V Pacově byla 1 škola a 2 domy, patřící obci. V největších selských usedlostech byli obvykle hospodáři ku pomoci 1 pacholek, 1 děvečka a 1 pasáček.

Podle údajů z r. 1841 zde bylo 46 koní, 1 býk, 142 krav, 65 kusů mladého dobytka, 48 ovcí a 45 vepřů. Průměrný stav dobytka u usedlosti byl 2 koně, 4 krávy, 2 kusy mladého dobytka a 2 vepři. Desátky byly odváděny faře Městečko Trnávka, místem trhu pro Pacov bylo město Moravská Třebová se sobotním týdenním trhem.

Budovy byly většinou postaveny ze dřeva, jen menší část byla postavena z pevného materiálu, objekty byly pokryty šindelem a slámou. Obytné domy byly uvnitř tmavé a nepřívětivé. Přestože mnohé nebyly v dobrém stavebním stavu, byly účelně zařízeny pro hospodářství. Žádný dům nebyl pojištěn. V místě byl jeden moučný mlýn na horní vodu s jedním složením, který trpěl nedostatkem vody, takže nebyl celoročně v provozu. Pomlel ročně jen kolem 400 měřic obilí.

—————

Zpět