Archiv článků

r 1938

14.07.2008 21:42
Po záboru pohraničí v říjnu r. 1938 připadla spolu s většinou politického okresu Moravská Třebová až do skončení války pod správní okres (Landrat) Moravská Třebová v župě Sudety (Sudetengau).

—————

27. června 1923 Povodeň

14.07.2008 06:05
  Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923. I. volební období. 7. zasedání.     Původní znění. 4219. Antrag des Abgeordneten Budig und Genossen in Angelegenheit der...

—————

r 1850

13.07.2008 21:41
Do r. 1849 byla obec Pacov součástí panství Moravská Třebová. V r. 1850 byla začleněna do politického okresu Moravská Třebová a v rámci soudní správy do soudního okresu Moravská Třebová.

—————

r 1843

11.07.2008 21:33
V Ludvíkově žilo 213 obyvatel, z toho 197 mužů a 116 žen. Bylo zde 26 domů se 46 domácnostmi. V Pacově i Ludvíkově se 46 domácností živilo zemědělstvím, 6 řemesly a 11 oběma uvedenými, u 61 domácností není způsob obživy uveden, počítaje v to i místní učitele. Byla zde...

—————

r 1787 První zmínka o osadě Ludvíkov

09.07.2008 21:28
Dvůr byl v r. 1787 zrušen a jeho pozemky byly rozparcelovány mezi nové osadníky v Ludvíkově.

—————

r 1695

07.07.2008 21:26
Zdejší svobodný dvůr koupili Lichtenštejnové v r. 1695 od Antonína Bernarda Brabantského z Obřan za 3 700 zl

—————

r 1499

06.07.2008 21:25
Zapsal Kryštof Knobloch z Varnsdorfu Pacov s tvrzí Ladislavu z Boskovic na Třebové.

—————

r 1448

05.07.2008 21:23
Tohoto roku postoupil Jan Náhradek ze Studnic Pacov s tvrzí Jakubu Sokolovi z Pacova.

—————

r 1418

04.07.2008 21:22
zapsán Petr Vztekelec a Matěj Náhradek z Pacova

—————

r 1390

03.07.2008 21:19
zapsán Zdislav

—————