Z historie

27. června 1923 Povodeň

14.07.2008 06:05
  Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1923. I. volební období. 7. zasedání.     Původní znění. 4219. Antrag des Abgeordneten Budig und Genossen in Angelegenheit der...

—————

r 1938

14.07.2008 21:42
Po záboru pohraničí v říjnu r. 1938 připadla spolu s většinou politického okresu Moravská Třebová až do skončení války pod správní okres (Landrat) Moravská Třebová v župě Sudety (Sudetengau).

—————

r 1945

16.07.2008 21:47
V r. 1945 byl obnoven předválečný stav a obec náležela v letech 1945 až 1949 pod správní okres Moravská Třebová v zemi Moravskoslezské.

—————

r 1949 - 1960

18.07.2008 21:48
Obec v tecto letech náleží pod správní okres Moravská Třebová v Brněnském kraji.

—————

r 1960

20.07.2008 21:54
Obec Pacov a osada Ludvíkov začleněny pod okres Svitavy ve Východočeském kraji.

—————

1. ledna 1976

20.07.2008 21:56
Sloučení Pacova a Ludvíkova s Městečkem Trnávkou.

—————

Škola

20.07.2008 21:59
Škola byla v obci Pacov a je uváděna již okolo roku 1830. Od roku 1900 obená škola uváděna joko dvoutřídní. V roce 1904 měla 65 žáků. Dvoutřídní byla škola i v letech 1911 a 1924. V roce 1945 zde vznikla obecná škola s českým vyučovacím jazykem. Budova školy stojí dodnes.

—————