Z historie

1308

01.07.2008 21:13
V r. 1308 prodal Ctibor z Cimburka zboží v Pacově Stanimírovi z Letovic.

—————

1365

02.07.2008 21:16
V r. 1365 se objevuje ve výčtu cimburského zboží, které prodal Jindřich z Lipé markraběti Janu Jindřichovi.

—————

r 1390

03.07.2008 21:19
zapsán Zdislav

—————

r 1418

04.07.2008 21:22
zapsán Petr Vztekelec a Matěj Náhradek z Pacova

—————

r 1448

05.07.2008 21:23
Tohoto roku postoupil Jan Náhradek ze Studnic Pacov s tvrzí Jakubu Sokolovi z Pacova.

—————

r 1499

06.07.2008 21:25
Zapsal Kryštof Knobloch z Varnsdorfu Pacov s tvrzí Ladislavu z Boskovic na Třebové.

—————

r 1695

07.07.2008 21:26
Zdejší svobodný dvůr koupili Lichtenštejnové v r. 1695 od Antonína Bernarda Brabantského z Obřan za 3 700 zl

—————

r 1787 První zmínka o osadě Ludvíkov

09.07.2008 21:28
Dvůr byl v r. 1787 zrušen a jeho pozemky byly rozparcelovány mezi nové osadníky v Ludvíkově.

—————

r 1843

11.07.2008 21:33
V Ludvíkově žilo 213 obyvatel, z toho 197 mužů a 116 žen. Bylo zde 26 domů se 46 domácnostmi. V Pacově i Ludvíkově se 46 domácností živilo zemědělstvím, 6 řemesly a 11 oběma uvedenými, u 61 domácností není způsob obživy uveden, počítaje v to i místní učitele. Byla zde...

—————

r 1850

13.07.2008 21:41
Do r. 1849 byla obec Pacov součástí panství Moravská Třebová. V r. 1850 byla začleněna do politického okresu Moravská Třebová a v rámci soudní správy do soudního okresu Moravská Třebová.

—————